วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์  

สอบราชการ
ทรงผมผู้หญิง

พะเยา

วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์


 วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ อ.เถิน จ.ลำปาง

ตั้งอยู่บ้านแม่เติน หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต แต่เดิมเป็นวัดร้าง ประกาศยกเป็นวัดมีพระสงฆ์ เมื่อวันที่ 15 มรกราคม พ.ศ. 2529

 


 


วัดหลวงสบปราบ
วัดหลวงสบปราบ
อ.สบปราบ จ.ลำปาง
วัดชัยศรีภูมิ
วัดชัยศรีภูมิ
อ.สบปราบ จ.ลำปาง

วัดวัฒนาราม
วัดวัฒนาราม
ต สบปราบ อ สบปราบ จ ลำปาง
วัดดอยน้อยรอยพระบาท
วัดดอยน้อยรอยพระบาท
เป็นรอยพระบาทที่ใหญ่ขนาดความยาวประมาณ หนึ่งวาเศษ กว้างประมาณ 1 เมตร
วัดดอนไฟ
วัดดอนไฟ
ตามตำนานกล่าวว่ามีลั้วะ 3 คน พี่น้อง ได้อพยพครอบครัว..
วัดข่วงกอม
วัดข่วงกอม
เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า 200 ปี สร้างโดยครูบาศรีวิชัย